Samefolkets dag 6.februar

Standard

samer

 

Her er et program som er veldig velegnet til å kombinere tradisjonell joik med moderne rytmer og som er veldig egent til å bruke på smarttavlen. Dette kan også brukes ved at elevene bruker dem på datamaskinene og jobber selvstendig.

Jojka – joike – program

Her er en samisk artist som fremfører en rolig joik:

Her er annen video:

 

Her en moderne joik laget av Mikkel Gaup:

Her er en video om samisk klesdrakt:

 

 

Her er en video om reindrift:

 

Oppgaver:

Arbeidsark -samer

Reindrift: