Komposisjon

Standard

Å komponere med hjelp av digitale hjelpemidler, er svært lett i dag. Det finnes mange gode programmer som hjelper til med dette. Her er et slikt program:

Lag en melodi med 3 får

En fordel med å bruke dette programmet, er at alle kan delta på sitt nivå. Elever som ellers har reelt behov for å tilrettelegging har ikke dette behovet i arbeid med dette programmet. Musikk er et fag der alle skal kunne delta på sitt nivå.

Et annet program som kan brukes til komposisjon:

MusicmakerElevene skal kunne:

Kompetansemål:

  • komponere melodier og lydillustrasjoner til tekster og lage egne tekster til musikk
  • Sette sammen musikalske grunnelementer som klang, rytme, dynamikk og melodiske motiver til små komposisjoner( etter 2.trinn).

Læringsmål:

  • sette sammen enkle komposisjoner med variasjon i rytme og dynamikk.
  • lage enkle melodiske motiver og sette disse sammen til små komposisjoner.

Joik

Standard

ScreenHunter_02 Mar. 25 13.57

6.februar er samenes nasjonal dag. Her er en morsom side med muligheter for å komponere joik med moderne rytmer. Det er enkelt å sette sammen en melodi. Passer for elever fra 1.klasse. Det blir både morsomme og underholdende resultater. Elevene synes aktiviteten er morsom, enkel å utføre og lærerik. Her får elevene leke seg med rytmer og joik.

Lage en joik

En joik med moderne rytmer:


Elevene skal kunne:

Kompetansemål:

  • gjenkjenne norsk og samisk folkemusikk og folkemusikk fra andre kulturer.
  • utforske ulike musikalske uttrykk gjennom å improvisere med lyd og bevegelse.

Læringsmål:

  • lytte til joik, sette snuttene av joik sammen og lytte til sluttproduktet.
  • sette rytme til joiken.