To noter

Standard

ScreenHunter_01 Apr. 27 20.21

Når vi begynner med blokkfløyte, er det formålstjenlig å starte med to toner/noter. F og A er et godt utgangspunkt. Vi har også en melodi vi bruker med disse tonene/notene.

notepuzzel to noter

Å kunne uttrykke seg skriftlig i musikk innebærer blant annet bruk av ulike former for notasjon. Dette er nødvendige verktøy både som støtte til musikalske
forløp, som ledd i improvisasjons- og lytteøvelser og for å kunne nedtegne og ta vare på egenkomponert musikk og dans.

Tanker rundt musikkens rolle i skolen.

Standard

Han  gir en sterk argumentasjon for at skolen i større grad må argumentere barn som et hele, og for at ikke minst kunnskapstilegnelsen i skolen er fundamentalt avhengig av et slikt pedagogisk helhetsperspektiv, hvor følelser, sanselighet og kroppslighet får sin naturlige plass i samspillet med den kognitive utvikling. Bare på den måten har vi mulighet for å redusere gapet mellom det menneskelige potensialet som er til stede hos det enkelte menneske, og vår evne til å gjøre bruk av dette potensialet.             Jon-Roar Bjørkvold

Derfor kan elevene også nyte godt av arbeidet i faget musikk også i andre fag.

Enkle øvelser i noteverdier

Standard

ScreenHunter_03 Mar. 26 08.57

Disse øvelsene kan gjøres allerede i 1.klasse. Det handler om å telle stavelser, men her setter vi inn noter i stedet for streker for å markere hvor mange «stavelser» et ord har.

Enkel øvelse i noteverdier

Enkel øvelse i noteverdier 2

Å kunne uttrykke seg skriftlig i musikk innebærer blant annet bruk av ulike former for notasjon. Dette er nødvendige verktøy både som støtte til musikalske
forløp, som ledd i improvisasjons- og lytteøvelser og for å kunne nedtegne og ta vare på egenkomponert musikk og dans.

Noteøvelser

Standard

Her får elevene muligheten til å bli kjent med navnene på notene. De kan øve seg på gjenkjenne og kjenne til hver enkelt note innenfor det spennet vi har lært.

Noteøvelse 1

Noteøvelse 2

noteøvelse -3

Noteøvelse 4

Å kunne uttrykke seg skriftlig i musikk innebærer blant annet bruk av ulike former for notasjon. Dette er nødvendige verktøy både som støtte til musikalske
forløp, som ledd i improvisasjons- og lytteøvelser og for å kunne nedtegne og ta vare på egenkomponert musikk og dans.

Takt og komponere

Standard

ScreenHunter_02 Apr. 27 20.25

Her fokuserer vi på hva en takt er. Hvilke noteverdier har vi «plass» til i hver takt?

Takt og komposisjon

Elevene skal kunne:

  • sette sammen musikalske grunnelementer som klang, rytme, dynamikk og melodiske motiver til små komposisjoner.
  • utforske ulike musikalske uttrykk gjennom å improvisere med lyd og bevegelse ( mål etter 2.trinn).