Kahoot

Standard

En læringsplattform der det er mulig for lærere å lage quizer og dele disse med andre. Det finnes mange gode og nyttige verdier som beskriver hvilke muligheter denne læringsplattformen har. Å opprette en konto er gratis. Det er bare å sette i gang.

Her er lenken til siden:

Kahoot

Rundsanger og kanon

Standard

Elever skal møte forskjellige typer sanger. Rundsanger og kanon gir barna muligheten til å synge sanger som er morsomme og annerledes enn de er vant til. De bør få denne muligheten til å utvikle sin musikalitet ytterligere.

Her er mer informasjon om rundsanger og kanon:

Rundsanger og kanon, sangbok


Elevene skal kunne:

Kompetansemål:

  • beherske et sangrepertoar fra ulike sjangere og synge med fokus på intonasjon.
  • eksperimentere med sang, talekor og instrumenter i enkle samspill.

Læringsmål:

  • synge rundsanger og kanon sammen med andre.