Hvordan høres musikkinstrumentene?

Standard

Her kan elevene høre hvordan de forskjellige instrumentene høres ut. Kanskje kan lærer lage et opplegg der elevene får muligheten til å kjenne til instrumentene gjennom å bruke denne siden? Det er er lett å lytte til instrumentene og det er lett å høre forskjellen mellom instrumentene.

Musikkisum- lytte til instrumenter

 

Reklamer