Ukulele

Standard

ScreenHunter_04 May. 30 18.41

Elevene bør få erfaring med flere instrumenter. Blokkfløyten har en sentral plass i instrumentopplæringen i norsk skole. I de senere årene har det kommet mange forskjellige komp til blokkfløyten. På denne måten har det blitt mer behagelig og til dels morsommere for elevene å spille blokkfløyte.

Her er en lenke til nyttig informasjon om ukulele:               Ukulele – hvordan stemme, grestabell osv.

Ukulele er et strenginstrument som er egnet til at elever ned i 3. og 4. klasse kan spille på. Enkle akkorder samt at ukulele halsen er smal, gjør at disse instrumentene spres fort i den norske skolen i dag.

Her er grepstabellen til ukulele:

ScreenHunter_03 May. 30 18.21


Elevene skal kunne:

Kompetansemål:

 • spille enkle ostinater og melodier etter gehør.
 • framføre sang, spill og dans i samhandling med andre.

Læringsmål:

 • spille enkle melodier på ukulele sammen med andre.

Program for å komponere egne melodier

Standard

Dette programmet heter Soundnation og er veldig godt egnet for å lage moderne musikk. Elevene får mulighet til selv å bestemme oppbyggningen av sin egen komposisjon. Kunnskapsløftet krever at elevene får mulighet til å skape musikk ved hjelp av ikt og dette programmet muliggjør akkurat det. Elevene kan godt sitte sammen to og to eller i grupper på tre og fire med en ipad eller bærbarmaskin. Programmet trenger en en del introduksjon av lærer før bruk, men fra 3.- 4. klasse er det passende å prøve ut programmet.

Soundnation


Elevene skal kunne:

Kompetansemål:

 • komponere melodier og lydillustrasjoner til tekster og lage egne tekster til musikk.
 • holde en jevn puls i ulike tempi.
 • framføre sang, spill og dans i samhandling med andre.

Læringsmål:

 • komponere en melodi.
 • skrive en tekst til egenkomponert musikk.
 • fremføre egen musikk sammen med medelever for de resten av klassen/gruppen.

Komponere, sette sammen lyder til en komposisjon.

Standard

Elevene jobber to og to, setter sammen lyder og velger hvilke lyder de ønsker å sette sammen. De velger selv hvor mange lyder de vil bruke i komposisjonen sin. Det er mulig å bruke syv lyder samtidig i dette programmet. Elevene bruker et morsomt verktøy som gjør det mulig å komponere ved hjelp av digitale hjelpemidler.

Incredibox – komposisjonsmulighet

Elevene kan også sette sammen bruke nettbrett eller bærbaremaskiner til denne aktiviteten, men en digitaltavle er også veldig nyttig for også kunne vise hverandre hva de har skapt.


Elevene skal kunne:

Kompetansemål:

 • komponere melodier og lydillustrasjoner til tekster og lage egne tekster til musikk.

Læringsmål:

 • velge ut lyder og sette dem sammen til en melodi.

Komposisjon- The tonematrix

Standard

ScreenHunter_01 May. 10 22.34

Her kan elevene få en anledning til å komponere med et moderne komposisjonsprogram med rytme og synth. Dette gjør at sluttproduktet kan høres veldig profesjonelt ut. Elevene vil få en morsom utfordring med å sette sammen melodi og rytme. Elevene kan bruke de diktene har laget tidligere. Det er en fordel å arbeide i grupper på tre eller fire. Melodiene kan lagres som «drafts». Lærer må lage en profil. Dette programmet kan brukes aktivt av elevene fra 4.klasse, men lærer kan introdusere det for elevene tidligere.

The tonematrix

Lærer må modellere og vise frem programmet før elevene begynner å bruke programmet. I den første økten får elevene mulighet til å komponere to og to. I den andre økten velger elevene et dikt som de vil jobbe med. I den tredje økten jobber elevene med å sette teksten sammen med musikken de lager i programmet og fremfører det for resten av klassen/gruppen.


Elevene skal kunne:

Kompetansemål:

 • komponere melodier og lydillustrasjoner til tekster og lage egne tekster til musikk.
 • holde en jevn puls i ulike tempi.
 • framføre sang, spill og dans i samhandling med andre.

Læringsmål:

 • komponere en melodi.
 • skrive en tekst til egenkomponert musikk.
 • fremføre egen musikk sammen med medelever for de resten av klassen/gruppen.

Melodier, sanger til forskjellig bruk

Standard

ScreenHunter_01 May. 05 15.03

Vårt viktigste instrument er stemmen vår. Vi øver mye på forskjellige sangaktiviteter. Det er viktig å utvikle elevens stemmebruk fra 1.klasse. Ved å synge mye og bruke stemmen i mange forskjellige sammenhenger, øver vi opp stemmen vår. Vårt stemmeregister blir større og omfanget til hver stemme øker.

Kanon, sanger med spørsmål og svar, sanger med forsanger, er alle ulike eksempler på at ulike sanger som utvikler forskjellige sider av musikalitet i forhold til stemmebruken vår. Selv om vårt hovedmål er å utvikle sangstemmen, er det viktig å alltid ha sanggleden som et mål nummer to. Uten sangglede er det vanskelig å få til utvikling.

Bruk av rytmeinstrumenter er veldig naturlig når elevene synger og kjenner til en sang. Elevene har allerede gjennom å synge en sang, lært pulsen i melodien. Det er enklere for elevene å musisere til en melodi de kjenner til. Instrumentene kan være: Djembe, håndtromme, rytmepinner, xylofon, triangel, cymbaler, maracas med flere. Elevene kan godt bruke disse etter tur mens de sitter i en ring. Denne arbeidsformen vil gjøre at elevene får repetert pulsen i melodien og det blir enklere å musisere til den.

Havkanon

Tenn et lys

Høyt tre, dypt vann

Klokker Kjærs gamle julesang

Historien om de tre små fisk

Jungelsangen

Abra kadbra


Elevene skal kunne:

Kompetansemål:

 • beherske et sangrepetoar fra ulike sjangere og synge med fokus på intonasjon.
 • eksperimentere med sang, talekor og instrumenter i enkle samspill
 • holde en jevn puls i ulike tempi

Læringsmål:

 • repertoaret utvides gradvis både i omfang og vanskelighetsgrad. ”Beherske” forstås her som å kunne fremføre sammen med andre i en stor eller liten gruppe, med sikkerhet og med formidling som er tilpasset sangens uttrykk.
 • talekor, sang, samspill med rytmeinstrumenter.