BlimE!-dansen

Standard

Mange skoler i Norge deltar på BlimE!-dansen. Det er en fin inngangsport til å utøve dans i skolen.

Her er dansen:

BlimE! – dansen


Kompetansemål:

  • delta i framføring med sang, samspill og dans

Læringsmål:

  • danse en dans sammen etter instruksjon og opptre sammen med andre.

Komponere med hjelp av New York filharmoniske orkester

Standard

Elevene skal komponere med digitale hjelpemidler, denne nettsiden er nyttig.

New York Filharmonien


Elevene skal kunne:

Kompetansemål:

  • komponere melodier og lydillustrasjoner til tekster og lage egne tekster til musikk.
  • holde en jevn puls i ulike tempi.
  • framføre sang, spill og dans i samhandling med andre.

Læringsmål:

  • komponere en melodi.
  • skrive en tekst til egenkomponert musikk.
  • fremføre egen musikk sammen med medelever for de resten av klassen/gruppen.