Samefolkets dag 6.februar

Standard

samer

Her er et program som er veldig velegnet til å kombinere tradisjonell joik med moderne rytmer og som er veldig egnet til å bruke på smarttavlen. Dette kan også brukes ved at elevene bruker dem på datamaskinene og jobber selvstendig.

Jojka – joike – program

Her er en samisk artist som fremfører en rolig joik:

Her er annen video:

Her en moderne joik laget av Mikkel Gaup:

Her er en video om samisk klesdrakt:

Her er en video om reindrift:

Oppgaver:

Arbeidsark -samer

Reindrift:

Komponere

Standard

Her er et program som egner seg for alle trinn i småskolen, men også på mellomtrinnet. Det er viktig at elevene kan bruke dette programmet med kun en datamaskin. Elevene deles inn i grupper. Klassenes sammensetning avgjør størrelsene på gruppen, men jeg ville nok anbefale å ha to eller tre elever i hver gruppe.

Her er programmet:

Classicforkids


Kompetansemål:

  • komponere melodier og lydillustrasjoner til tekster og lage egne tekster til musikk

Læringsmål:

  • komponere melodier sammen som elevene senere kan bruke sammen med tekster

Lage loops

Standard

Det er enkelt å lage «looper» i musikkundervisningen i 3. og 4. klasse. Det er enkelt, men det krever at man laster ned programmet: Audacity:-)

Jeg har brukt dette programmet og laget looper med elevenes sang/stemmer og det har fungert meget bra og krever ikke noe annet enn Audacity.

Her er en instruksjonsvideo:

Komposisjon med noter

Standard

Elevene komponerer ved hjelp av noter som de plasserer i fire takter. Fint om lærer modellerer for elevene. Barna trenger å se hvordan programmet brukes. Det er nyttig å la elevene få uttrykke hva de synes/føler etterhvert som de hører medelevers komposisjoner.

Her er progammet:

CLASSICS FOR KIDS


Kompetansemål:

  • komponere melodier oe g lydillustrasjoner til tekster og lagegne tekster til musikk
  • gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha

Læringsmål:

  • komponere egne enkle melodier
  • lytte til medelevers komposisjoner og uttrykke egen opplevelse av musikken