Komposisjon med noter

Standard

Elevene komponerer ved hjelp av noter som de plasserer i fire takter. Fint om lærer modellerer for elevene. Barna trenger å se hvordan programmet brukes. Det er nyttig å la elevene få uttrykke hva de synes/føler etterhvert som de hører medelevers komposisjoner.

Her er progammet:

CLASSICS FOR KIDS


Kompetansemål:

  • komponere melodier oe g lydillustrasjoner til tekster og lagegne tekster til musikk
  • gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha

Læringsmål:

  • komponere egne enkle melodier
  • lytte til medelevers komposisjoner og uttrykke egen opplevelse av musikken