Komposisjon med noter

Standard

Elevene komponerer ved hjelp av noter som de plasserer i fire takter. Fint om lærer modellerer for elevene. Barna trenger å se hvordan programmet brukes. Det er nyttig å la elevene få uttrykke hva de synes/føler etterhvert som de hører medelevers komposisjoner.

Her er progammet:

CLASSICS FOR KIDS


Kompetansemål:

 • komponere melodier oe g lydillustrasjoner til tekster og lagegne tekster til musikk
 • gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha

Læringsmål:

 • komponere egne enkle melodier
 • lytte til medelevers komposisjoner og uttrykke egen opplevelse av musikken

BlimE!-dansen

Standard

Mange skoler i Norge deltar på BlimE!-dansen. Det er en fin inngangsport til å utøve dans i skolen.

Her er dansen:

BlimE! – dansen


Kompetansemål:

 • delta i framføring med sang, samspill og dans

Læringsmål:

 • danse en dans sammen etter instruksjon og opptre sammen med andre.

Komponere med hjelp av New York filharmoniske orkester

Standard

Elevene skal komponere med digitale hjelpemidler, denne nettsiden er nyttig.

New York Filharmonien


Elevene skal kunne:

Kompetansemål:

 • komponere melodier og lydillustrasjoner til tekster og lage egne tekster til musikk.
 • holde en jevn puls i ulike tempi.
 • framføre sang, spill og dans i samhandling med andre.

Læringsmål:

 • komponere en melodi.
 • skrive en tekst til egenkomponert musikk.
 • fremføre egen musikk sammen med medelever for de resten av klassen/gruppen.

Kahoot

Standard

En læringsplattform der det er mulig for lærere å lage quizer og dele disse med andre. Det finnes mange gode og nyttige verdier som beskriver hvilke muligheter denne læringsplattformen har. Å opprette en konto er gratis. Det er bare å sette i gang.

Her er lenken til siden:

Kahoot

Rundsanger og kanon

Standard

Elever skal møte forskjellige typer sanger. Rundsanger og kanon gir barna muligheten til å synge sanger som er morsomme og annerledes enn de er vant til. De bør få denne muligheten til å utvikle sin musikalitet ytterligere.

Her er mer informasjon om rundsanger og kanon:

Rundsanger og kanon, sangbok


Elevene skal kunne:

Kompetansemål:

 • beherske et sangrepertoar fra ulike sjangere og synge med fokus på intonasjon.
 • eksperimentere med sang, talekor og instrumenter i enkle samspill.

Læringsmål:

 • synge rundsanger og kanon sammen med andre.

Ukulele

Standard

ScreenHunter_04 May. 30 18.41

Elevene bør få erfaring med flere instrumenter. Blokkfløyten har en sentral plass i instrumentopplæringen i norsk skole. I de senere årene har det kommet mange forskjellige komp til blokkfløyten. På denne måten har det blitt mer behagelig og til dels morsommere for elevene å spille blokkfløyte.

Her er en lenke til nyttig informasjon om ukulele:               Ukulele – hvordan stemme, grestabell osv.

Ukulele er et strenginstrument som er egnet til at elever ned i 3. og 4. klasse kan spille på. Enkle akkorder samt at ukulele halsen er smal, gjør at disse instrumentene spres fort i den norske skolen i dag.

Her er grepstabellen til ukulele:

ScreenHunter_03 May. 30 18.21


Elevene skal kunne:

Kompetansemål:

 • spille enkle ostinater og melodier etter gehør.
 • framføre sang, spill og dans i samhandling med andre.

Læringsmål:

 • spille enkle melodier på ukulele sammen med andre.